Opplysninger om angrerett og angrerettskjema

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Angrerett

Som forbruker har du rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Saga Energi AS
Henrik Wergelands gate 29, 4612 Kristiansand S

hei@sagaenergi.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet under eller en annen utvetydig erklæring på e-post. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

 For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Opplysninger om angreretten er tilgjengelig for nedlasting her: Opplysninger om angreretten

Angreskjema er tilgjengelig for nedlasting her: Angreskjema

Jeg ønsker å angre min bestilling. Vi vil så langt det er mulig kansellere oppstart av kraftleveransen. Dersom denne allerede har startet vil vi sende melding om opphør så snart som mulig. *

15 + 13 =