Kompensasjon for høye strømpriser:

Saga Energi

Vi fakturerer kun for ditt strømforbruk, nettleien kommer på egen regning direkte fra din lokale netteier. Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen (selv om støtten gjelder strøm).
De månedene strømstøtten er høyere enn nettleiefakturaen vil du få penger utbetalt til din konto fra netteier, forutsatt at du har registrert ditt kontonummer.

 

Du kan lese mer om ordningen på NVE sin nettsider ved å trykke her.

Saga Energi sine kunder får altså kompensasjonen de har krav på fra sitt nettselskap, faktura fra oss er dermed brutto strømkostnad før strømstøtte er trukket fra.