Kompensasjon for høye strømpriser:

Saga Energi
Vi fakturerer kun for ditt strømforbruk, nettleien kommer på egen regning direkte fra din lokale netteier. Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen (selv om støtten gjelder strøm).
De månedene strømstøtten er høyere enn nettleiefakturaen vil du få penger utbetalt til din konto fra netteier, forutsatt at du har registrert ditt kontonummer.

Saga Energi sine kunder får altså kompensasjonen de har krav på fra sitt nettselskap, faktura fra oss er dermed brutto strømkostnad før strømstøtte er trukket fra.

Under ser du en oversikt over endelig kompensasjon foregående måneder for hvert prisområde.
Du kan lese mer om ordningen på NVE sin nettsider ved å trykke her.

 

NO1 (Oslo)

NO2 (Kr.sand)

NO5 (Bergen)

NO3 (Trondheim)

NO4 (Tromsø)

 Desember 21

73,65 øre/kWh

73,62 øre/kWh

73,35 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Januar 22

70,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

67,12 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Februer 22

50,54 øre/kWh

50,54 øre/kWh

50,24 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Mars 22

117,04 øre/kWh

117,04 øre/kWh

117,05 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

April 22

104,00 øre/kWh

103,89 øre/kWh

104,38 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Mai 22

94,97 øre/kWh

95,32 øre/kWh

95,02 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Juni 22

80,19 øre/kWh

116,67 øre/kWh

80,12 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Juli 22

96,90 øre/kWh

192,78 øre/kWh

96,90 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

August 22

274,29 øre/kWh

364,49 øre/kWh

271,58 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

September 22

324,77 øre/kWh

324,77 øre/kWh

324,77 øre/kWh

5,95 øre/kWh

0 øre/kWh

Oktober 22

69,58 øre/kWt

69,99 øre/kWt

69,62 øre/kWt

0 øre/kWh

0 øre/kWh

November 22

47,89 øre/kWh

48,15 øre/kWh

47,89 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Desember 22

223,51 øre/kWh

223,51 øre/kWh

224,46 øre/kWh

125,47 øre/kWh

25,68 øre/kWh

Januar 23 

63,66 øre/kWh 63,66 øre/kWh 66,11 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh

Februar 23

50,49 øre/kWh 50,57 øre/kWh 45,90 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh

Mars 23

47,96 øre/kWh 47,97 øre/kWh 48,42 øre/kWh 0 øre/kWh

0 øre/kWh

April 23

40,94 øre/kWh 40,94 øre/kWh 42,91 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh
Mai 23 8,61 øre/kWh 10,66 øre/kWh 8,99 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh
Juni 23 3,67 øre/kWh 29,75 øre/kWh 3,63 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh
Juli 23 0 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh
August 23 0 øre/kWh 3,27 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh 0 øre/kWh