Vilkår Prisfrys

Med Prisfrys vil du motta tilbud om å binde kraftprisen til en fast pris pr kWh i utvalgte perioder.

Tjenesten passer for deg som ønsker tilbud om økt forutsigbarhet.

1. Tjenesten: «Prisfrys» er en valgfri tilleggstjeneste som kan kjøpes i tillegg til de fleste av våre kraftleveringsavtaler. Tjenesten går ut på at kunden abonnerer på tilbud på tilgjengelige fastprisavtaler fra Saga Energi. Saga Energi kan også gi kunder med tjenesten prioritet ved markedsføring av fastprisavtaler med begrenset tilgjengelighet, eksempelvis ved å gi kunder med tjenesten informasjon om tilgjengelige markedstilbud og mulighet til å bestille før det generelle markedet. Tilgjengelighet og prisnivå for aktuelle fastpristilbud vil variere i tråd med de vilkår Saga Energi klarer å skaffe i sine innkjøpskanaler.

 

2. Bestilling av tjenesten: Tjenesten kan kun leveres til kunder med en aktiv kraftleveringsavtale fra Saga Energi. Tjenesten kan bestilles og sies opp på selvstendig grunnlag og påvirker ikke pris eller øvrige vilkår for kundens kraftleveringsavtale. Tjenesten kan bestilles i de kanalene Saga Energi tilgjengeliggjør tjenesten, slik som ved henvendelse til kundeservice, eller på nett/mine sider. Tjenesten vil gjelde for alle målere under det kundeforholdet bestillingen gjelder.

 

3. Oppsigelse av tjenesten: Tjenesten kan sies opp når som helst og har ingen oppsigelsestid, med unntak av i de perioder kunden har valgt å binde sin kraftpris (Avtaleperiode), ved oppsigelse under en aktiv Avtaleperiode vil tjenesten avsluttes ved utløp av Avtaleperioden. Oppsigelse av tjenesten må skje skriftlig på e-post til kundeservice. Ved avslutning av kundens kraftleveringsavtale vil tjenesten opphøre fra samme tidspunkt uten ytterligere varsel.

 

4. Kundens aksept av fastpristilbud: Tilbud om fastpris fremsettes alltid skriftlig for kunden i egnet kanal og skal inneholde alle vesentlige opplysninger om tilbudet, slik som fast kraftpris pr kWh (Fastpris), Fastbeløp pr mnd, Avtaleperiode, vilkår for å bryte avtaleperioden og annet. Kunden kan kun akseptere det fremsatte fastpristilbudet skriftlig. Aksept og bindende avtale mellom partene er kun inngått når kunden mottar kvittering for inngått fastprisavtale. Saga Energi tar forbehold om utsolgte avtaler grunnet begrenset eller endret tilgjengelighet i markedet.

 

5. Pris: Tjenesten koster kr 2,- ink. mva pr dag*, pr måler for privatkunder og kr 159,- eks mva pr mnd**, pr måler for bedriftskunder.

*Tilsvarer kr 730,- pr år ink mva for privatkunder

**Tilsvarer kr 1908,- pr år eks mva for bedriftskunder

 

6. Angrerett: Dersom du som forbruker inngår avtale om kjøp av tjenesten ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Dersom du benytter angreretten skal alle kostnader som er påløpt for tjenesten fra bestilling til angreretten benyttes krediteres.

Opplysninger om angreretten er tilgjengelig for nedlasting her: Opplysninger om angreretten

Angreskjema er tilgjengelig for nedlasting her: Angreskjema Prisfrys