Har du spørsmål?

Du finner mange svar i menyen under. Om du ikke finner svar på dine spørsmål på denne siden, hører vi gjerne fra deg via kontaktskjema under, på telefon eller via e-post, kontaktinformasjon finner du i bunn av nettsiden.
Saga Energi

Strømstøtte

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

Strømstøtten gjelder husholdninger og boligselskap, den dekker 90% av den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen over 70 øre eks mva. Du kan lese mer om ordningen her: Strømstøtte for husholdninger - NVE

Vi fakturerer kun for ditt strømforbruk, nettleien kommer på egen regning direkte fra din lokale netteier. Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen (selv om støtten gjelder strøm). De månedene strømstøtten er høyere enn nettleiefakturaen vil du få penger utbetalt til din konto fra netteier, forutsatt at du har registrert ditt kontonummer.

Hvorfor er ikke strømstøtte trukket fra på min faktura?
Vi fakturerer kun for ditt strømforbruk, nettleien kommer på egen regning direkte fra din lokale netteier. Strømstøtten trekkes fra på nettleiefakturaen (selv om støtten gjelder strøm). De månedene strømstøtten er høyere enn nettleiefakturaen vil du få penger utbetalt til din konto fra netteier, forutsatt at du har registrert ditt kontonummer.
Gir dere samme strømstøtte som andre strømleverandører?

Strømstøtten er en offentlig ordning som administreres av nettselskapene. Støttebeløpet du får påvirkes ikke av hvilken strømleverandør eller hvilken strømavtale du har.

Spotpris 

Hvilken spotpris har dere?
Spotprisen på NordPool børsen er den samme hos alle strømleverandører hver time, hver dag. Altså påvirkes ikke timespotprisen din av hvilken strømleverandør du benytter. Det er påslagene, fastbeløpene og andre gebyrer som varierer mellom aktørene.
Hvorfor er det oppgitt en annen spotpris på fakturaen min enn det som er oppgitt som gjennomsnittlig områdepris for samme måned hos NordPool, i avisen eller andre kilder?

Hver time lages det en ordrelinje på din faktura bestående av gjeldene spotpris fra Nord Pool den timen, ganget med forbruket ditt den timen. Når fakturaen sendes ut legges summene av alle timene sammen og deles på totalt antall brukte kWh (kilowattimer) for å vise deg din vektede spotpris.

Denne kan være høyere eller lavere enn prisene som oppgis som snittpriser fra NordPool, i mediene eller naboens pris. Årsaken er at ikke alle husstander bruker identisk mengde strøm hver time, hele måneden. Når prisene endres hver time vil dermed forskjellige kunder oppnå ulik snittpris pr kWh. Dette gir deg muligheten til å redusere din strømregning ved å flytte forbruket ditt til timer der prisen er lavere, dersom du har mulighet til dette.

Som kraftkunde kan du ettergå at din faktura er korrekt ved å hente ut strømforbruket ditt for hver time forrige måned fra mine sider, fra din lokale netteier, eller fra Elhub.no Du kan også hente prisene for hver enkelt time fra Nord Pool sine nettsider.

Hvordan vet jeg hvilken spotpris som gjelder der jeg bor?
I Norge har vi 5 prissoner; NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Du ser på fakturaen din fra oss hvilket prisområde du tilhører. Innenfor prissonen er spotprisen lik for alle privatkunder, uavhengig av hvor i prissonen du bor.

Faktura

Når sender dere ut faktura?
Vi fakturerer cirka den 05. hver måned for forrige kalendermåned.
Hvilke fakturaalternativer tilbyr dere?

Vi tilbyr Avtalegiro, eFaktura, e-postfaktura og papirfaktura pr post. Som standard sender vi din faktura som eFaktura, dersom banken din tillater dette. Du kan velge fast utsendelse på e-post eller post ved å kontakte kundeservice. Ved utsendelse av papirfaktura pr post kan det tilkomme et fakturagebyr.

Kan jeg få betalingsutsettelse?
Ta kontakt med oss! Vi kan ofte finne en løsning dersom du har behov for fleksibilitet.
Hvordan kan jeg kontrollere at forbruket på fakturaen stemmer?
Vi mottar forbruk fra netteier via elhub, som kunde kan du logge inn i elhubs portal og se egne data.
Hvordan kan jeg kontrollere at spotprisen på fakturaen min stemmer?

Du kan laste ned data for ditt eget forbruk fra elhub.no og hente alle timepriser fra NordPool. Dersom du ganger forbruket i hver time med aktuell spotpris, og deretter legger sammen alle timene i en måned vil du få tilsvarende sum som fremgår for kraftforbruk på våre fakturaer. I tillegg kommer avtalte påslag og fastbeløp, disse er alltid spesifisert på egen linje, slik at fakturaen er enkel å kontrollere.

Kundeservice

Hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

Du kan kontakte oss på hei@sagaenergi.no eller ringe oss på telefon 97 00 00 90 hverdager klokken 09 – 15.

Hvor lang svartid har dere?
Vi er en bitteliten aktør med få ansatte, svartiden kan derfor variere veldig etter pågang. Vi er allikevel veldig stolte av en gjennomsnittlig svartid på telefon i 2022 på under 1 min og under 1 døgn på e-post.
Flytte, si opp eller bestille til flere målere
Jeg skal flytte, hva gjør jeg med strømavtalen min?

Om det fylles ut en overtagelsesprotokoll som håndteres av megler, sørger de for å overføre ansvaret for strømavtalen til ny eier. Om du flytter fra en bolig du har leid eller selger selv, er det viktig at du påser at netteier får beskjed.

PS: Dersom du er fornøyd med oss som leverandør, viderefører vi gjerne kundeforholdet på ny adresse. Gi oss beskjed på hei@sagaenergi.no etter overtagelse av ny bolig.

Hvordan sier jeg opp avtalen min hos dere?
Dersom du ønsker å bytte leverandør kan du fritt gjøre dette og trenger ikke å gi oss beskjed om dette da nytt selskap sender oppsigelse. Oppsigelse av fastprisavtaler eller andre avtaler med bindingstid kan medføre bruddgebyr. Om du ønsker å skifte til en annen avtale hos oss kan du gjøre dette på min side eller ved å kontakte kundeservice.
Hvordan legger jeg til flere adresser/målere i mitt kundeforhold?

Send en e-post til hei@sagaenergi.no og fortell hvilke adresser/målere du vil legge til ditt kundeforhold, så hjelper vi deg med det.

Min side

Hvor kan jeg logge inn på min side?

Du logger enkelt inn på min side her. Så lenge du er aktiv kunde trenger du ikke å opprette profil, men logger inn med ditt telefonnummer og pinkode på SMS. Merk at leveransen må ha startet, du får ikke logget inn fra bestillingstidspunktet.

Hva kan jeg gjøre på min side
Du kan blant annet se forbruk, effekt-topper, endre avtale og se prøvefaktura som viser påløpte kostnader hittil i måneden.

Plusskunde

Kan jeg fritt velge strømavtale som plusskunde?

Som plusskunde må du velge en strømavtale som er markedsført og beregnet for plusskunder. Årsaken er at avtalen må kunne avregne både forbruk og produksjon av kraft. Vi tilbyr en timespotavtale til plusskunder som gir deg oppgjør for produksjonen du ikke benytter selv etter timeprisene på Nord Pool spotbørsen.

Jeg har en timespotavtale. Hvorfor får jeg ikke samme spotpris for strømmen jeg har kjøpt og solgt på fakturaen min?

Vi betaler oppgjør for den kraftproduksjonen du ikke benytter selv, men mater inn i kraftnettet, som timespot. Kraftprisen du ser på fakturaen din vil være et snitt av prisen du har oppnådd for kraften du har solgt til oss. I og med at timene du har kraftoverskudd ikke hormonerer med timene du har brukt strøm, vil ikke snittprisen for kjøpt og solgt kraft bli lik, selv med en timespotavtale.

Saga Energi
Menneskene
Ikke størst, men best!
Vår kundeserviceavdeling er kanskje ikke imponerende i størrelse, men Anita og Jasmine løser det meste allikevel. Da passer det kanskje fint at målet ikke er å være størst, men best på service.

Har du spørsmål? Vi kontaker deg gjerne!

Fyll ut skjemaet og bli kontaktet.