Fastpris

Utsolgt i alle prisområder pr 19.08.22 kl 11:20
Saga Energi
SagaEnergiIllustration

Fastpris

Senk skuldrene og tenk på noe annet en strømprisen

Kraftprisen kan svinge kraftig i perioder. Værforhold, kabler til utlandet og prisene på CO2, gass og annet er blant forklaringene på svingningene. Ekspertene strides og det er slett ikke lett å forutse fremtidige priser.
FASTPRIS er en fin måte å sikre seg mot uforutsette hopp i kraftprisene. Det er ikke mulig å forutse om markedsprisen/spotprisen på strøm i snitt vil bli høyere eller lavere enn fastpris i fremtiden, men vi kan uansett garantere én bekymring mindre.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om fastpris.

1. Hvordan sender dere regning?

Dersom du har akseptert å motta nye betalingsavtaler i Vipps eller via eFaktura vil du automatisk motta våre fakturaer i disse kanalene, om ikke vil vi faktura på e-post. Dersom vi ikke får treff på din kundeinformasjon i Vipps eller eFaktura og mangler korrekt e-postadresse vil faktura sendes pr post. Du kan også sende oss en mail med ditt kundenummer dersom du vil låse fakturakanal til e-post eller post.

2. Må jeg betale på forskudd/a-konto?
Nei. Vi fakturerer kun etterskuddsvis på samme måte som de fleste andre strømleverandører.
3. Fakturerer dere nettleie sammen med strømmen?
Vi tilbyr ikke felles faktura sammen med noen nettselskap, altså vil du få faktura fra Saga Energi for ditt strømforbruk og fra din lokale netteier for nettleie.
4. Påvirker fastprisavtalen kompensasjonen jeg får av staten for høye strømpriser?
Dagens kompensasjonsordning beregner kompensasjonen basert på spotpris og skiller ikke på hvilken strømavtale kunden faktisk har, altså påvirkes ikke støtten.
5. Dere har oppstartstidspukt om ca 2 uker, eller 01.01.23, kan jeg ikke velge tidspunkt utover dette?
Nei. Avtalen er fastpris med oppstart umiddelbart og frem til 31.12.23 eller i ett år fra 01.01.23 – 31.12.23. Årsaken er at dette gjennspeiler kvotene vi har handlet på børs.
6. Kan jeg bestille fastpris som plusskunde?
Nei. Dersom du er registrert som plusskunde, eksempelvis fordi du har solcelleanlegg, må du velge en plussavtale.
7. I hvilket prisområde gjelder den oppgitte prisen?
Alle prisområder er pt. utsolgt. Dersom du er usikker på hvilket prisområde du tilhører kan din netteier avklare dette. Prisiområdene kan bli utsolgt til forskjellige tidspunkt.
8. Kan jeg bestille fastpris til bedriften min?
Denne avtalen gjelder kun privatkunder. Gjerne ta kontakt med oss dersom du også ønsker tilbud til din bedrift, vi tilbyr spot, forvaltning og fastpris til bedriftskunder.
9. Kan jeg bestille fastpris til flere målere/adresser?
Ja, så lenge det gjelder bolig eller fritidseiendom i de angitte prisområdene. I tillegg tilbyr vi samlefaktura dersom du er kunde på flere målepunkt.
10. Hva om spotprisen faller kraftig i avtaleperioden?
Dersom spotprisen i snitt blir lavere enn avtalt fastpris vil du ha tapt penger på å velge fastpris. Fastpris passer for deg som ønsker trygghet og en mer forutsigbar økonomi. Vi tror spotprisen i 2023 kan bli svært høy, men det er ingen garanti for at fastpris vil bli lønnsomt for deg som kunde.
11. Har dere app?
Nei, men du kan logge inn på «min side» fra PC eller mobil kun ved å taste inn ditt mobilnummer. Der vil du se historisk forbruk, effekttopper, tidligere fakturaer og kunne ta en prøveavregning for å se påløpte kostnader hittil i måneden. I tillegg har mange nettselskap gode apper for kunder som vil se forbrukshistorikk.
12. Hvordan kundeservice har Saga Energi?
Vi er et lite selskap med fantastisk kundeservice! Du får stort sett svar innen kort tid på både e-post og telefon, i tillegg finner du informasjon om faktura, forbruk og annet på «min side».
13. Kan jeg holde av tilbudet og bestemme meg senere?
Nei. Saga Energi kjøper inn fastpriskvoter på børs for å kunne tilby fastpris til sine kunder, vi kan derfor ikke holde av fastprisavtaler, da kvoteprisene stadig endrer seg.
14. Er det bindingstid på fastprisavtalen?
Ja, fastprisavtaler kan ikke avsluttes før utløp av fastprisperioden uten oppsigelsesgebyr.
15. Hva om jeg vil trekke meg før oppstart av leveransen?
Som forbruker har du 14 dager ubetinget angrett, du kan angre ved å fylle inn dette skjemaet eller sende en e-post til kundeservice.

Utover dette er du bundet fra besillingstidspunktet, også om du velger oppstart 01.01.23. Årsaken er at kvoten med kraft allerede kan være kjøp inn.

16. Hva koster det å si opp en fastprisavtale under bindingstiden?
Det kan være ganske kostbart, man bør derfor være sikker på at fastpris er den løsningen man ønsker. Ved en eventuell avslutning av avtalen før 31.12.23 vil bruddgebyret tilsvare tapet til Saga Energi, altså kan det være svært kostbart å si opp en fastprisavtale før utløp av fastprisperioden.
17. Hva skjer når fastprisavtalen utløper 31.12.23?
Vi tilstreber å kunne tilby nye gunstige fastprisavtaler og vil informere eksisterende kunder om hvilke alternativer vi kan tilby før avtalen går ut. Den 01.01.24 flyttes du automatisk over til avtalen LAVPRIS, dersom du ikke har avtalt noe annet med oss innen den tid. Om du ikke ønsker å være kunde hos oss videre når fastprisavtalen løper ut, står du fritt til å skifte leverandør.

Har du spørsmål? Vi kontaker deg gjerne!

Fyll ut skjemaet og bli kontaktet i løpet av 24 timer.